Domov

Komorni zbor Fran Gerbič združuje pevce, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in nenehna želja po umetniškem ustvarjanju. Zbor deluje že od leta 1992, najprej kot Komorni zbor Rakek, v letu 2003 pa kot Komorni zbor Fran Gerbič. Zbor je ustanovil in ga vsa leta vodi zborovodja Jože Rajk.

KZFG je že od svojega nastanka pomemben člen v zborovskem poustvarjanju v občini Cerknica, tako po izvajalsko-tehnični plati, kot tudi po svoji programski usmerjenosti. Repertoar zbora sestavljajo skladbe vseh glasbeno- zgodovinskih stilnih obdobij, od nabožnih prek narodnih do sodobnih.  Sodeluje pri izvedbah vokalno- inštrumentalnih projektov. Zbor nastopa na prireditvah v svojem kraju, koncertira po Sloveniji, večkrat je gostoval tudi na Hrvaškem in v Srbiji. V letu 2012 je gostoval v Walesu, v Angliji in na Škotskem, v letu 2013 v Bratislavi in na Dunaju, v letu 2014 v Srbiji (Zrenjanin, Niš) ter v letu 2015 v Bosni in Hercegovini (Sarajevo, Kakanj).
Na mednarodnem tekmovanju Slovakia Cantat 2013, je v kategoriji sakralna glasba prejel zlato priznanje, v kategoriji mešani zbori pa srebrno priznanje. Junija 2013 je zboru Občina Cerknica podelila zlato taborsko priznanje. Na regijskem tekmovanju osrednje Slovenije v novembru 2013 je prejel zlato priznanje in priznanje za obetavno zasedbo. Na mednarodnem tekmovanju Praga Cantat 2014 je prejel zlato priznanje in priznanje za zmagovalca v kategoriji sakralna glasba ter srebrno priznanje v kategoriji mešani pevski zbori. Zborovodja Jože Rajk pa je dobil posebno nagrado za izjemno dirigiranje. Na regijskem tekmovanju zborov iz osrednje Slovenija 2015 je zbor prejel srebrno priznanje.

Maja 2017 je komorni zbor na mednarodnem tekmovanju Venezia in musica,  v kategoriji sakralna glasba, prejel zlato priznanje in posebno priznanje za izvedbo skladbe O lux beata Trinitas, skladatelja Andreja Makorja (Caorle, Italija).

Maja 2019 je komorni zbor na mednarodnem tekmovanju Voices for peace, v kategoriji sakralna glasba, prejel zlato priznanje (Assisi in Perugia, Italija).

Chamber Choir Fran Gerbič is a group of singers who share the love of singing and the constant drive for artistic expression. The Choir was established in 1992, at first under the name of Chamber Choir Rakek, and after the year 2003 as Chamber Choir Fran Gerbič. It was founded by Jože Rajk, who has been its conductor from the start.

The Choir holds a significant stand in the cultural life of Community Cerknica from its beginnings. Its programme and technical implementation put it in a remarkable position amongst other choirs. Repertoire holds compositions of all stillistic era of musical history, liturgical, popular and contemporary. The concerts of the Choir are numerous and performed not only in Slovenia, but also in Croatia and Serbia. One of the aspects of the artistic expression of the Choir are vocal – instrumental projects.

In 2012 the choir was on tour in Wales, England and Scotland, and in 2013 in Bratislava and Vienna. The Chamber Choir Fran Gerbič participated in VII. Slovakia Cantat international competition in April 2013 and contested in two categories. It has been awarded with Golden Band in the category Musica Sacra a capella and Silver Band in the category Mixed adult choirs.

In 2014 the choir participated in Praga Cantat international competition and contested in two categories. It has been awarded with Golden Band in category Musica Sacra a capela and Silver Band in the category Mixed adult choirs. In category Musica Sacra a capela was also declared as a winner of category. Conductor Jože Rajk recevied a special price for conducting.

The choir was awarded a silver award at the regional choir competition of central Slovenia in 2015.

In May 2017, the Chamber Choir participated in the international competition Venezia in Musica in the category of sacred music, receiving a gold award and a special award for the performance of the song O Lux beata Trinitas by composer Andrej Makor (Caorle, Italy).

In May 2019, the Chamber Choir participated in the international competition Voices for peace in the category of sacred music, receiving a gold award (Assisi, Perugia, Italy).