Dosežki

V aprilu 2013 se je Komorni zbor Fran Gerbič udeležil VII. mednarodnega tekmovanja Slovakia cantat v dveh kategorijah. V kategoriji sakralna glasba je  prejel zlato priznanje, v kategoriji mešani zbori pa srebrno priznanje.

Junija 2013 je zboru Občina Cerknica podelila zlato taborsko priznanje.

Novembra 2013 se je zbor udeležil Regijskega tekmovanja osrednje Slovenije ter prejel zlato priznanje in priznanje za obetavno zasedbo.

Novembra 2014 se je KZFG udeležil 28. Mednarodnega tekmovanja Praga Cantat in prejel v kategoriji sakralna glasba zlato priznanje in prvo nagrado (zmagovalec kategorije), v kategoriji mešani zbori pa srebrno priznanje. Zborovodja Jože Rajk je prejel posebno priznanje za dirigiranje.

Novembra 2015 se je zbor udeležil Regijskega tekmovanja osrednje Slovenije ter prejel srebrno priznanje.

Zlato taborsko priznanje:

Slovaška 2013: Srebrno priznanje

Slovaška 2013: Zlato priznanje

Zlato priznanje Regijsko tekmovanje osrednje Slovenije

Posebno priznanje Regijsko tekmovanje osrednje Slovenije

Priznanji iz tekmovanja v Benetkah Maj 2017: