Nastop v centru starejših v Cerknici

Kot vsem glasbenim skupinam je covid-19 tudi nam otežil delovanje skupine. Vsi načrtovani nastopi so odpadli tako, da smo se odločili pred koncem sezone odpeti še zadnjič. Naš program je bil poln ljudskih pesmi, pri petju pa so nam pomagali tudi starejši. Naš podmladek, OPZ Franček, je zapel Kekčevo pesem in Čuk se je oženil. S tem so pričarali veliko nasmeškov in dobre volje. Vedno je lepo peti ljudem, ki te z veseljem poslušajo in zraven tudi zapojejo.